Nowy rok nauki 2014/2015

Rozpoczęliśmy kursy językowe. Lekcje z języka francuskiego odbywają się codziennie, głównie w godzinach popołudniowych od 16.30 do 20.30. We wtorek i czwartek proponujemy także zajęcia o godzinie 12.00 do 13.30. W soboty od 9.00 do 12.00 Są jeszcze wolne miejsca w grupach początkujących! Należy szybko podjąć decyzję, bo odbyło się Więcej…