AF i czas wakacji

Po raz pierwszy od rozpoczęcia działalności Alliance Francaise w Bydgoszczy nie prowadzi zajęć grupowych stacjonarnych. Pracuje jedna grupa na poziomie A2, ale słuchacze wyrazili wolę nauki zdalnej! Pozostałe zajęcia to są kursy indywidualne. AF jednak nie jest zamknięty i mamy dyżury, więc można się z nami skontaktować i rozpocząć naukę. Więcej…

Cannes przyjmie ten film?

48 Hour Film Project – to coroczny konkurs filmowy, w którym zespołom filmowców przypisuje się gatunek, postać, rekwizyt i linię dialogową i mają 48 godzin na stworzenie krótkiego filmu zawierającego te elementy. Pierwszy konkurs odbył się 2001 roku. W tym roku polski film ma szansę zaistnieć w Cannes. Trzymamy kciuki! Więcej…