AF Nowy rok nauki 2020/2021

Kursy językowe w Alliance Francaise. Prowadzimy głównie zajęcia w pomieszczeniach AF, bo grupy są nieliczne, a sale duże, wysokie i słoneczne, ale mamy też kilka grup on-line. Na zajęcia można zgłaszać się telefonicznie, mailowo lub osobiście. 52/345-53-55 ; sekretariat@af.bydgoszcz.pl mail grupy dziecięce od 3 lat, grupy dla młodzieży i przygotowujące Więcej…