Erasmus+ Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus

Opublikowane przez M H w dniu

Doskonalenie zawodowe w ramach programu Erasmus +

EU flag-Erasmus+_vect_POS

EU flag-Erasmus+_vect_POS [CMYK]

Uczenie jest niekończącą się podróżą.

/Donna Bulger/

 Dbając o nieustanny rozwój swoich nauczycieli, Stowarzyszenie Alliance Française przystąpiło do konkursu w programie ERASMUS + Edukacja dorosłych, Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – tytuł projektu: „Doskonalenie zawodowe” (http://erasmusplus.org.pl/). Koordynatorem projektu doskonalenia zawodowego została p. Iwona Wiśniewska. Udało się jej pozyskać środki na wyjazdy zagraniczne dla 8 nauczycieli, ale ze względów losowych w projekcie wzięło udział 5 osób – 3 nauczycielki języka hiszpańskiego
i 2 języka francuskiego. Bydgoskie Stowarzyszenie Alliance Française otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych jako jedna z dwóch placówek oświatowych
w Bydgoszczy i jedyny AF w Polsce. Wszystkie wyjazdy odbyły się w lipcu 2015 r.

Dzięki stażom odbytym w szkołach specjalizujących się w kształceniu nauczycieli języków obcych nasi pracownicy podnieśli swoje kompetencje językowe, wzbogacili wiedzę na temat kultury, a także zdobyli nowe doświadczenia w dziedzinie metodyki i uzyskali dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych, co zaowocowało wzbogaceniem oferty edukacyjnej Stowarzyszenia Alliance Française. Obecnie poza tradycyjnymi kursami językowymi proponujemy między innymi: kursy języka specjalistycznego i warsztaty kulinarne. W ramach dzielenia się wiedzą zostały również zorganizowane warsztaty metodyczne oraz szkolenia dla nauczycieli.

Odbyte staże przełożyły się także na rezultaty w postaci wzrostu satysfakcji kursantów i zwiększonej motywacji do nauki języka. Słuchacze mogą skorzystać z doświadczeń lektorów i podążając ich śladem, wziąć udział w kursach proponowanych przez ośrodki, które ich gościły.

 

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy odbytych szkoleń metodyczno- językowych oraz fotoreportaże.

Prezentacja Erasmus Plus

Prezentacja Joanna Połtyn

Prezentacja Erasmus Plus wszyscy uczestnicy

Prezentacja Katarzyna Ługowska

andaluzja prezentacja (2)

English version (2)

Katarzyna Ługowska – Bordeaux 20

Prezentacja Erasmus Plus Prezentacja Joanna Połtyn – Languedoc-Roussillon

Prezentacja Joanna Połtyn – Languedoc-Roussillon Prezentacja Joanna Połtyn (3)