Seminarium Dyrektorów Alliance Française w Polsce w naszym AF

Opublikowane przez M H w dniu

8 grudnia 2017 roku mieliśmy okazję gościć w naszym Stowarzyszeniu  wszystkich Dyrektorów Alliance Française w Polsce.  Seminarium  dotyczyło podsumowania działalności Ośrodków AF w Polsce w roku 2017.