AF i Ambasada Francji w Polsce

Opublikowane przez M H w dniu

Mieliśmy  zaszczyt gościć Ambasadora Francji, Frédérica BILLET  w Alliance Francaise.

Spotkanie było bardzo radosne, skłaniające do nauki języka francuskiego i wspólnej wymiany kulturalnej.

Ambasador Francji w Alliance Francaise

Mogliśmy  zaprezentować najnowsze metody nauki dzieci i dorosłych.