AF i czas wakacji

Opublikowane przez M H w dniu

Po raz pierwszy od rozpoczęcia działalności Alliance Francaise w Bydgoszczy nie prowadzi zajęć grupowych stacjonarnych.

Pracuje jedna grupa na poziomie A2, ale słuchacze wyrazili wolę nauki zdalnej!
Pozostałe zajęcia to są kursy indywidualne.
AF jednak nie jest zamknięty i mamy dyżury, więc można się z nami skontaktować i rozpocząć naukę.
Prosimy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce tel. 52/345 53 55
lub napisać maila: sekretariat@af.bydgoszcz.pl