DELF JUNIOR

Opublikowane przez M H w dniu

16 listopada rozpoczynamy następną sesję DELF w tym roku szkolnym. Zachęcamy do udziału w tych egzaminach. Można uzyskać ważny przez całe życie dyplom Francuskiego Ministerstwa Edukacji.
Nasze pomieszczenia sprzyjają bezpiecznemu zdawaniu egzaminów. W jednej 30-to metrowe sali przebywa jednocześnie tylko dwóch uczniów.