Kadra

Zajęcia z języka francuskiego i polskiego prowadzą nauczyciele z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, po ukończeniu studiów na zagranicznych uczelniach lub po ukończeniu kilku staży na uczelniach zagranicznych lub w Polsce.

Języki obce:

  • Romina Rakotondrabako Harinirina
  • Marta Chojnacka
  • Agnieszka Gorzycka
  • Adam Gnat
  • Dominika Wącek
  • Joanna Połtyn
  • Magdalena Korpowska
  • Aleksandra Ikball
  • Marianne Poot
  • Małgorzata Hack

sekretariat i biblioteka: Izabela Pakoca

Polish for foreigners:
Joanna Połtyn

PROKURENT Stowarzyszenia Alliance Française:
Małgorzata Hack