Kadra

Zajęcia z języka francuskiego i polskiego prowadzą nauczyciele z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, po ukończeniu studiów na zagranicznych uczelniach lub po ukończeniu kilku staży na uczelniach zagranicznych lub w Polsce.

Accueil:

 • Katarzyna Ługowska

Języki obce:

 • Michelle Kamuda
 • Marta Chojnacka
 • Agnieszka Gorzycka
 • Adam Gnat
 • Aurelia Frelichowska
 • Małgorzata Gill Bakałarz
 • Anna Grochowska
 • Joanna Połtyn
 • Magdalena Korpowska
 • Sydonia Ottlewska
 • Katarzyna Ługowska
 • Małgorzata Hack

Polish for foreigners:

 • Joanna Połtyn

∗   bénévolat:

 • Eric

PROKURENT Stowarzyszenia Alliance Française:

 • Małgorzata Hack