Egzaminy międzynarodowe w lutym 2021r.

Alliance Franςaise w Bydgoszczy jest centrum egzaminacyjnym

  • DELF DALF dla dorosłych,
  • DELF JUNIOR dla młodzieży
  • DELF PRIM (7-12 lat szkoła podstawowa)

Przed egzaminem prosimy pobrać karty zgłoszeń:

i przekazać do sekretariatu Alliance Française. Daty egzaminów w AF podane są w zakładce „Aktualności”.

Jesteśmy uprawnieni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji  do przeprowadzania oficjalnych egzaminów językowych, następnie wyniki przesyłamy do Francji i  mennice państwowe  wystawiają odpowiednie certyfikaty/ DYPLOMY.

Od września 2015r. wszystkie szkoły i uczelnie  muszą respektować uzyskane certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, egzamin zdany w Alliance Française w Bydgoszczy na poziomie C1 daje takie same uprawnienia, jakie posiada absolwent filologii francuskiej lub włoskiej, pod warunkiem, że posiada ukończone inne studia magisterskie. Poziom A2 uprawnia do nauczania przedmiotu w języku włoskim lub francuskim.

CENY EGZAMINÓW:

  • A1: 190,oo;   A2: 250,00;
  • B1: 330,00;   B2: 410,00
  • C1: 520,00;   C2: 550,00
  • PRIM:  A1.1.  – 180,00 zł;   A1 –  190,00;   A2 – 250,00 zł

Wpłaty na egzaminy prosimy dokonywać na konto AF:  BGŻ BNP PARIBAS
03 1600 1185 1833 5684 3000 0001

Dodatkowe informacje: