Aktualności

AF i czas wakacji

Po raz pierwszy od rozpoczęcia działalności Alliance Francaise w Bydgoszczy nie prowadzi zajęć grupowych stacjonarnych. Pracuje jedna grupa na poziomie A2, ale słuchacze wyrazili wolę nauki zdalnej! Pozostałe zajęcia to są kursy indywidualne. AF jednak nie jest zamknięty i mamy Więcej…