Organizacyjne

AF i Ambasada Francji w Polsce

Mieliśmy  zaszczyt gościć Ambasadora Francji, Frédérica BILLET  w Alliance Francaise. Spotkanie było bardzo radosne, skłaniające do nauki języka francuskiego i wspólnej wymiany kulturalnej. Ambasador Francji w Alliance Francaise Mogliśmy  zaprezentować najnowsze metody nauki dzieci i dorosłych.    

Z M H, przed